Hur fungerar Spikecap?

number 1
Spikmattan som finns på insidan av Spikecap, pressas försiktigt ner mot hjässan.

number 2
Blodflödet till hårbotten ökar.


Blodet förser hårsäckarna med näring.


Blodet stimulerar rötternas tillväxt och ökar hårstråets kvalité.

Spikecap 1234

Rekommenderad användning är mellan 20-30 minuter per dag.

En synbar effekt uppnås efter ca 2-4 månaders kontinuerligt användande.

För att uppnå bästa resultat bör Spikecap användas regelbundet.

Behandlingen kan påbörjas och avbrytas efter eget önskemål.

Spikecap 1

Spikecaps spikmatta pressas försiktigt ner mot hjässan.

Spikecap 2

Processen aktiverar nervsystemet som vidgar blodkärlen.

Blodflödet ökar i det behandlade området.

Hårsäckarna förses med näring som stimulerar hårrötternas tillväxt och ökar hårstråets kvalité.

Vetenskapen bakom Spikecap

Konceptet bakom Spikecap grundar sig på vetenskapliga studier som påvisar ett samband mellan ökad blodtillförsel till ett visst område på kroppen och förbättrad hårkvalitet. Detta kommer knappast som en nyhet för barberare och frisörer som länge rekommenderat massage av skalpen för att stävja håravfall.  Utifrån detta perspektiv är det lätt att förstå varför Spikecap ger faktiska resultat.

Bygger på samma principer

Principen som Spikecap bygger på är densamma som forskare från Massachusetts General Hospital undersökt i sin studie om hårtillväxt. Genom att studera hur råttor reagerar på ett protein som förstorar blodkärlen kunde de se hur den totala volymen hår ökade med 70 procent.

Docent Michael Detmar gör en koppling till håravfall hos människor:

Manligt håravfall beror inte på att hårsäckarna är borta, utan på att de är miniatyrer.
Hittar man ett sätt att förstora de förminskade hårsäckarna skulle mäns hår alltså åter kunna växa igen.

Spikecap gör det enkelt

Vår produkt fungerar på samma vis som massage, men förenklar processen avsevärt. Istället för att dagligen behöva avsätta tid för att massera hårbotten kan du enkelt ta på dig din Spikecap medan du städar, tvättar eller lagar mat.

De små plastpiggarna gör jobbet åt dig och ökar effektivt blodtillförseln till hjässan, vilket i förlängningen kan bromsa ett begynnande håravfall.