Vetenskapliga studier

Manligt håravfall

Funktionen bakom Spikecap grundar sig på forskningsstudier från bla MGH (Massachusetts General Hospital) och 
US National Library of Medicine 

I dessa framkommer det tydligt att ökat blodflöde medför en stagnation av håravfall samt bidrar till återväxt och förbättrad kvalité. Även om håravfall kan bero på ett antal olika orsaker så anses ökat näringsupptag, i samtliga fall, ha en positiv påverkan på håret. Spikecap är ett naturligt sätt att stävja håravfall helt utan kemikalier eller andra, för kroppen, skadliga substanser.  

Blodkärlen håller hemligheten för tjockare hår

Boston – 14 februari 2001 – Forskare vid Massachusetts General Hospital (MGH) har kunnat växa hår snabbare och tjockare på möss tack vare ett protein som främjar blodkärlets tillväxt i huden.  Sammantaget ökar de den totala hårvolymen med 70 procent, rapporterar MGH-forskargruppen i 19 februari Journal of Clinical Investigation.

Om proteinet har samma krafter hos människor, kan det leda till den första angiogena behandlingen för manlig håravfall. ”Vid håravfall av manligt mönster är det inte så att folliklarna är borta. De är bara miniatyrsäckar, säger Michael Detmar, MD, docent i dermatologi vid MGH och huvudförfattare till studien. ”Om någon kunde hitta ett sätt att göra folliklarna större, kan män växa hår igen.” Upptäckten att ökat blodflöde till hårbotten hjälper till att avvärja skallighet kan vara gamla nyheter för många barberare. I flera år har de rådet klienter att massera hårbotten för att stimulera cirkulation och hårväxt.

Några vetenskapliga studier har föreslagit att personer med håravfall kan ha färre blodkärl. Men ingen hade faktiskt mätt hur nära blodkärlets tillväxt är korrelerad med hårväxt eller vad som kan få hårbotten att växa i första hand.

Läs hela forskningsrapporten här:
https://www.sciencedaily.com/

ncbi

Hårbottenmassage resulterar i tjockare hår

Mål
I denna studie utvärderade vi effekten av hårbottenmassage på hår hos japanska män och effekten av sträckkrafter på mänskliga dermala papillaceller in vitro.

Metoder
Nio friska män fick 4 minuter standardiserad hårbottenmassage per dag i 24 veckor med hjälp av en hårbottenmassageenhet. Totalt hårnummer, hårtjocklek och hårtillväxt utvärderades. Den mekaniska effekten av hårbottenmassage på subkutan vävnad analyserades med en finit element-metod.

För att utvärdera effekten av mekaniska krafter odlades humana dermala papillaceller med en 72-timmars sträckcykel. Genuttrycksändring analyserades med DNA-mikroarrayanalyser. Dessutom utvärderades expression av hårcykelrelaterade gener inklusive IL6, NOGGIN, BMP4 och SMAD4 med användning av omvänd transkription-polymeraskedjereaktion i realtid.

Resultat 
Standardiserad hårbottenmassage resulterade i ökad hårtjocklek 24 veckor efter påbörjande av massage (0,085 ± 0,003 mm mot 0,092 ± 0,001 mm). Finite element-metoden visade att hårbottenmassage orsakade förskjutning i z-riktning och von Mises stress på subkutan vävnad. In vitro visade DNA-mikroarray signifikant förändring av genuttryck jämfört med icke-sträckande humana dermala papillaceller.

Läs hela forskningsrapporten här:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/